Zakončení kolejí

Konec kolejiZakončení a připevnění kolejí na hraně modulu je jedna z nejdůležitějších věcí na modulu. Jsou zde naprosto protichůdné požadavky: naprostá přesnost, vysoká odolnost a přitom aby způsob zakončení byl co nejméně nápadný.

 

Názory zde uvedené jsou našimi soukromými názory.

Asi nejčastějším způsobem upevnění kolejí je jejich připájení na předpřipravenou kuprexitovou destičku imitující pražce. My na tomto způsobu ale vidíme jednu slabinu. Pevnost připojení je závislá na pevnosti mezi měděnou vrstvou a kuprexitem. Jestliže je kolej připájená na relativně velmi malé plošky, tak nám připadá, že tato pevnost není dostatečná. Hrozí utržení měděné vrstvy od kuprexitu a oprava takovéhoto utržení je velmi komplikovaná. My jsme tuto technologii použili pro zakončení kolejí, kde bylo třeba šikmého řezu.

 

Cuprxit

Kuprexitová destička s vyfrézovanými pražci a ploškami pro připájení kolejí

My u kolejí, které končí kolmo na hranu modulu používáme připájení na šroubky. Kolej pevně připájíma na šroub a do překližky, která tvoří hranu modulu vyvrtáme otvor, který je mnohem větší než vlastní šroubek. Ten se do otvoru zasadí a poté je možno polohu každé koleje ještě korigovat. Po přesném nastavení pozice otvor zalijeme epoxidovým lepidlem. Ano i nám se stalo, že se kolej od šroubku odtrhla, ale není problém ji opět ke šroubku připájet.

 

Sroubky

Šroubky připájené na koncích kolejí

Zasazeni sroubku

Zasazení šroubků do předvrtaných otvorů

Zalepení

Šroubky jsou již zalité lepidlem

Pro přesnou fixaci polohy kolejí na normovaném rozhraní používáme přípravek, který vyrobil PavelHP. Jedná se o přesně vyfrézovaný kus železa na kterém jsou vyfrézovány zářezy pro koleje. Na přípravku jsou také připevněné čepy, které se zasunou do normovaných otvorů, které jsou určené pro spojovací šrouby. Tím se zajistí přesná poloha resp. vystředění přípravku na čele modulu.

Pripravek

Ta deska mezi moduly je popisovaný přípravek

 

 
Vyhledávání
Zvláštní poděkování:
model_scene