Modul č.6

Modul č.1 byl tak sám a obtížně se přepravoval na setkání. Slovo dalo slovo a bylo rozhodnuto o stavbě párového modulu za účelem snadnějšího balení a zároveň i rozšíření modulového parku.Stavba modulu č.6 Stavba modulu č.6

Podrobnosti stavby kostry modulu tady nehledejte. O této problematice již bylo napsáno mnoho a především od těch, co se konstrukcí zabývají téměř profesionálně.

Stavba modulu č.6 Stavba modulu č.6

Prezentace dalšího modulu je taková jinačí. Začíná od pohledu na celý, již dokončený modul. Na jednotlivých obrázcích jsou potom zachyceny takové rádoby, významné detaily na modulu.

Stavba modulu č.6 Stavba modulu č.6

Novodobé leptané slunečnice ve společnosti čtvrt století starého plastového plotu, upravené závory z dílny soudobé firmy a vlastnoručně vyrobený přejezd.

Stavba modulu č.6 Stavba modulu č.6

Dlouhé čekání na autobus ČSAD a zároveň letecký pohled na vzpomínaný přejezd.

Stavba modulu č.6 Stavba modulu č.6

Stromy z domácí dílny, byly doplněny keři z merlíku osinatého. Na silnici pózuje zemědělský stroj patřící ovšem do součastnosti.

Stavba modulu č.6 Stavba modulu č.6

A pomalu jsme se přesunuli na druhou část modulu, kde je dominantou historická budova mlýna.

Stavba modulu č.6 Stavba modulu č.6

Budova mlýna byla za výhodnou cenu získána na Aukru. Její historická cena je ovšem vyšší. Model byl rozebrán (do šroubku) a opatřen novým nátěrem a lehkou patinou.

Stavba modulu č.6 Stavba modulu č.6

Opravená budova byla opět posazena na původní místo vedle horního náhonu a okolí bylo doplněno o několik detailů, tak jak se zdálo, že to bude vhodné.

Stavba modulu č.6 Stavba modulu č.6

Regulační kolo sloužící k regulaci množství vody protékající náhonem na kolo a zajímavé zákoutí na dvorku. Po otevření dveří, je možno spatřit i sedící osah budky.

Stavba modulu č.6 Stavba modulu č.6

Potřásání rukama po výhodně uzavřeném obchodu a jiná dvojice při poněkud jiném "potřásání". (daleko zajímavější a zábavnější činnost).

Stavba modulu č.6 Stavba modulu č.6

Artézské studny a (Boha jeho jsou tam zase dva) a umělé jezírko jako zásobárna na vodu, sloužící k pohonu mlýna.

Stavba modulu č.6 Stavba modulu č.6

Orobinec ze současnosti, od sopučasné firmy zabívající se železniční tématikou a světe div se, břeh jezírka byl osázen keři z vlastní dílny.

Stavba modulu č.6 Stavba modulu č.6

Cesta vedoucí ke mlýnu a příčný pohled přes mosul.

Stavba modulu č.6 Stavba modulu č.6

Příroda si nedá poroučet a pasoucí se "srnky".

Stavba modulu č.6 Stavba modulu č.6

Nezbytný dozor na pasoucí se kravky a ovečky.

Stavba modulu č.6 Stavba modulu č.6

Tolik potřebná dilatace na modulu, podle součastnosti a zákoutí na dvorku u mlýna.

Stavba modulu č.6 Stavba modulu č.6

Dřevěný přejezd z pražců přitlučený vlastnoručně vyrobenými hřebíky a jeden z mnoha pohledů na celý modul.

Stavba modulu č.6 Stavba modulu č.6

A na závěr několik scenérií z hotového modulu.

Stavba modulu č.6 Stavba modulu č.6

...

Stavba modulu č.6 Stavba modulu č.6

Na videu je závěrečné rozuzlení ankentní otázky položené na Diskusním fóru.

Video v nižším rozlišení (pro pomalejší připojení k internetu)


 

 

 
Vyhledávání
Zvláštní poděkování:
model_scene