Stavby ve stanici

Nástupiště

Nejprve jsme založili nástupiště přilepením hran. Jejich vzdálenost byla proměřena měrkou na průjezdný profil, aby mohla projíždět všechna vozidla. Následně pomocí kartonu byl vytvarován šikmý profil nástupiště.

Hrana nástupiště Tvarování nástupiště

Následně bylo nástupiště zasypáno několika vrstvami štěrku

První štěrkování Druhý posyp


Nákladový prostor - rampy

Nákladový prostor je tvořen několika rampami. Jejich rozmístění jsme nejprve rozkreslili na modul a začali chystat přístupové cesty - panely. Při stavbě bylo potřeba dodržet přesně průjezdné profily. Všechno bylo měřeno námi vyrobenou měrkou.

Rozmisťování panelů Měření průjezdnosti pomocí profilu

Na dalších obrázcích je vidět, jak se chystá oblast čelní rampy a rampy nazvané v legendě "Pila - dřevo".

Rozmisťování panelů na čelní rampě Štěrkování a další úpravy nakládací rampy

Následně přišly osadit budovy. Na rampě pro kusové zásilky (první obrázek) je dřevěný sklad a malá kůlna - garáž. Na dalším obrázku jsou již vidět další stavby - kolejová váha, váha pro nákladní automobily nebo obrysnice.

Rampa pro kusové zásily Nákladový prostor

 

Výtopna a popelová jáma

Další stavbou ve stanici je výtopna s montážní jámou a popelová jáma. Vedle jámy je také vodní jeřáb a mechanický jeřáb.

Výtopna s montážní jámou Popelová jáma

Celkový pohled

 
Vyhledávání
Zvláštní poděkování:
model_scene