Modul č.1

Modul č.1, byl vlastně prvním pokusem o sestavení modulu. Vzhledem k tomu, že nikdo ze zůčastněných neměl se stavbou modulu žádné zkušenosti, bylo sáhnuto po odložené stavebnici obloukového modulu.(v sekci "N" se jim jaksi nehodil). Vzhledem k tomu, že už všechny díly byly připraveny, tak se jednalo pouze o sestavení. Stavba proběhla naprosto bez problémů. Po zkušenostech se stavbou, bylo přikročeno k výrobě dalších dílů a mohla následovat stavba dalších modulů. A jak vše dopadlo? ...tak to bude k vidění na ostatních odkazech... 

První komponentyPrvní komponenty

Z přiložených obrázků je vidět, že se jednalo o pečlivě připravenou stavebnici. A jak se podařilo modul sestavit si můžete prohlédnout na dalších obrázcích.

 

První komponentyPrvní komponenty

 

První komponentyPrvní komponenty

Konec koukání a pustíme se do sestavování. 

První komponentyPrvní komponenty

 

První komponentyPrvní komponenty

Dokončení vnitřního rámu a závěrečné přebroušení. 

První komponentyPrvní komponenty

Montáž základní roviny a upevnění normovaných čel. 

První komponentyPrvní komponenty

 A ještě několik dílů zbývá...

První komponentyPrvní komponenty

Pomocí speciálního kružítka, narýsujeme kruhovou výseč 

První komponentyPrvní komponenty

 

První komponentyPrvní komponenty

 Přilepení připraveného náspu a trativodů.

První komponentyPrvní komponenty

 

První komponentyPrvní komponenty

 

První komponentyPrvní komponenty

 Přilepení korkového náspu podle narýsované kružnice.

První komponentyPrvní komponenty

 Zkušební položení flexi koleje.

První komponentyPrvní komponenty

Přibližně uprostřed modulu je vytvořena dilatační mezera na kolejích. (na radu těch zkušených) 

První komponentyPrvní komponenty

Příprava na upevnění kolejových prutů k normovanému přechodovému čelu. Mosazný vrut přiletovaný na kolejový prut, je zalepený epoxidovým lepidlem do otvorů vyvrtaných v normovaném čele. K vrtání otvorů byla použita šablona vyrobené podle výkresu přechodových čel. 

První komponentyPrvní komponenty

Šablona sloužící k přesnému uložení kolejí. Kontrola přesahu kolejí přes čelo modulu a zároveň kontrola výškového usazení. 

První komponentyPrvní komponenty

 

První komponentyPrvní komponenty

 

První komponentyPrvní komponenty

Kontrola roviny uložení kolejí. 

První komponentyPrvní komponenty

 Přiletování napájecích vodičů (barva i průřez vodičů dle doporučení od "zababova"). Vyvrtání otvorů a protažení vodičů pod základní rovinu modulu.

První komponentyPrvní komponenty

Model malého dvouobloukového mostu je usazen na své místo. 

První komponentyPrvní komponenty

 

První komponentyPrvní komponenty

A bylo konečně přistoupeno k elektrickému zapojování modulu. 

První komponentyPrvní komponenty

 Na průběžných vodičích jsou navlečeny svorky a jednotlivé napájecí vodiče jsou připojeny do svorek.

První komponentyPrvní komponenty

 Držáky nohou modulu a držáky volných konců napájecích vodičů, které slouží k vzájemnému  propojení modulů.

První komponentyPrvní komponenty

 

První komponentyPrvní komponenty

 I na výztužných žebrech je potřeba vytvořit oválné normované otvory.(stejné jako v přechodovém čele).

První komponentyPrvní komponenty

 Dílo je téměř dokonáno...

První komponentyPrvní komponenty

 Pokoukáníčko na hotové dílko...

První komponentyPrvní komponenty

 

První komponentyPrvní komponenty

A už se může tvořit krajina. Bude se jednat o volnou inspiraci. 

 
Vyhledávání
Zvláštní poděkování:
model_scene