Vegetace na modulu č.2

Došlo na to nejdůležitější. A to je vytvoření krajiny, dle skutečné předlohy. V našem případě se jedná o část přednádražního prostoru.

Stavba modulu č.2Stavba modulu č.2
Na modul byla přidána část vlečky a konec rampy. Došlo k patinování kolejí a zaštěrkování. Na nečisto byla vyzkoušena flokovačka. Výsledek byl uspokojivý a tak nic nebránilo započetí vlastníhom ozelenění modulu.
Stavba modulu č.2Stavba modulu č.2
K "ozelenění" byly použity různé druhy fóliáží. Byla tu snaha o vytvoření řádně zarostlé vlečky a hlavní trať je v tunelu křoví.
Stavba modulu č.2Stavba modulu č.2
Nákladová rampa se také vydařila a ještě dostane drobnou patinu. Částečný pohled na zarostlý modul.
Stavba modulu č.2Stavba modulu č.2
Na modul byly postupně přidávány další dílčí celky. Modulu vévodí v celé jeho délce tovární zeď, oddělující koleje vlečky od ostatního drážního světa. 
Stavba modulu č.2Stavba modulu č.2
 Na nákladové rampě vyrazila nežádoucí vegetace a na odkladové ploše to nevypadá jinak. Kolem hlavní tratě začíná vyrůstat křoví a řádně vysoká tráva.
Stavba modulu č.2Stavba modulu č.2
Křoví a vysoká tráva vyrůstá na obou stranách panelové zdi. Zeď byla lehce patinována a přiblížila se celkem věrně své předloze. 
Stavba modulu č.2Stavba modulu č.2
 ...
Stavba modulu č.2Stavba modulu č.2
 Přidání několika keřů, kříků a stromů.
Stavba modulu č.2Stavba modulu č.2
Vcelku pěkný pohled na vytvořená křoviska. Hmm, hmm, spokojenost s odvedenou prací. 
Stavba modulu č.2Stavba modulu č.2
 ...
Stavba modulu č.2Stavba modulu č.2
 ...
Stavba modulu č.2Stavba modulu č.2
... 
Stavba modulu č.2Stavba modulu č.2
A už se nám začíná rýsovat listnatý lesík..
Stavba modulu č.2Stavba modulu č.2
Postupně přibývají listnaté stromy v lese.
Stavba modulu č.2Stavba modulu č.2
Pomocí vysokých keřů, byl les řádně zahuštěn..
Stavba modulu č.2Stavba modulu č.2
Na talegrafních sloupech byly nabíleny izolátory..
Stavba modulu č.2Stavba modulu č.2
Trať se už pěkně vine mezi keři a vysokou trávou.

 
Vyhledávání
Zvláštní poděkování:
model_scene