Stavba modulu č.3

Po zkušenostech se stavbou modulu č.1 a č.2 se dostalo i na stavbu dalšího modulu. Jedná se o krátký, pouhých 15°, obloukový modul, který bude navazovat na stanici. V současné době se nachází ve výstavbě.

Stavba modulu č.3Stavba modulu č.3
 Příprava všech dílů potřebných na stavbu základního rámu.
Stavba modulu č.3Stavba modulu č.3
Došlo i na ztvárnění náspu. Krajina na vnější části oblouku trochu klesá.
Stavba modulu č.3Stavba modulu č.3
Montáž základní roviny. Upevnění klesající části a připasování normovaných čel.
Stavba modulu č.3Stavba modulu č.3
Základní rovinu a rám důkladně slepíme a sešroubujem. Stejně zodpovědně upevníme i čela.
Stavba modulu č.3Stavba modulu č.3
 Pečlivě slícujeme všechny části.
Stavba modulu č.3Stavba modulu č.3
Důkladně vše slepíme a sešroubujeme. Vyvrtání upevňovacích otvorů (s pomocí specielně vyrobené šablony) sloužících k pevnému upevnění kolejových prutů na okraji čel. 
Stavba modulu č.3Stavba modulu č.3
...
Stavba modulu č.3Stavba modulu č.3
 A začínáme postupně budovat násep.
Stavba modulu č.3Stavba modulu č.3
Položení vrchní části náspu vyrobené z korku.
Stavba modulu č.3Stavba modulu č.3
 Na okraj modulu jsou upevněny lišty. Zabrání borcení krajů modulu. Polystyrén nemá dostatečnou pevnost.
Stavba modulu č.3Stavba modulu č.3
 Mezi lišty vlepíme polystyrén odpovídající výšky.
Stavba modulu č.3Stavba modulu č.3
...
Stavba modulu č.3Stavba modulu č.3
Dotvarujeme krajinu a vyřežeme trativod.
Stavba modulu č.3Stavba modulu č.3
Nabarvíme modul základní podkladou barvou a můžeme se těšit na ozelenění modulu..

 
Vyhledávání
Zvláštní poděkování:
model_scene