Přejezd

PřejezdNechráněný železniční přejezd 

Ihned za zhlavím západ křižuje koleje silnice ze Skovic do Vrdů. Automobilový provoz zde není nijak velký, ale o to více, především v dřívějších časech zde panoval čilý železniční ruch. Přes tuto malou staničku se navážel materiál do Prefy, kde se vyráběly panely a stropní konstrukce. Další neméně významnou výrobnou byl cukrovar ve Vrdech. V dobách největší slávy ČSD se tudy navážela cukrová řepa na řepník a z cukrovaru se odvážel cukr a nezbytné odpady. Nesmíme také zapomenout Svinx ve Žlebech, kam se vozil hutní materiál a odvážely hotové paletizační bedny. Ještě potřeba zmínit koncovou stanici Třemošnice, odkud se vozilo dřevo a známé Dako ventily.

Jednoho "květnového víkendu" jsme se kolektivně rozhodli uctít Svátek práce prací, vyrazili jsme přeměřit zvolenou staničku. A začali jsme pěkně od kraje.
PřejezdPřejezd
Fotografie přejezdu a postup práce při jeho ztvárnění.
PřejezdPřejezd
Podklad silnice a kartónový základ "škarp".
PřejezdPřejezd
U obou přejezdů jsme zvolili klasiku - řádné dřevěné přejezdy.
PřejezdPřejezd
Dorazili asfaltéři a začala vyrůstat tráva. Po vlečce projel první zkušební vlak.
PřejezdPřejezd
Celkový pohled na rozpracované dílo. Asfaltéři a údržba silnic se také činili a odvedli svoji práci.
PřejezdPřejezd
Nejenom silničáři, ale i pracovníci ČSD se činili. Osadili nové zábradlí na můstek a instalovali "hektometrovník". Pořádek musí být.
PřejezdPřejezd
Přejezd je již také řádně označen dopravní značkou a právě projíždí první nedočkavec.
PřejezdPřejezd
Hned vedle přejezdu alej pěkně vzrostlých stromků. (švestičky).
Přejezd
A malá poznámka na závěr prací na přejezdu...

Naše práce se pomalu, ale opravdu velmi pomalu chýlí ke konci. Nikdy bych nevěřil kolik volného času zabere stavba takhle jednoduché stanice. Ovšem s podporou kolegů a značné tolerance rodiny se dílo chýlí ke konci. Jeho premiéra bude už zcela jasně při letošním (rok 2011) tradičním setkání modulářů, modelářů.

 
Vyhledávání
Zvláštní poděkování:
model_scene