Nástupiště

NástupištěCestující musí do vlaku někde nastoupit

Nástupiště ve Skovicích je pouze z přírodních materiálů. Žádný asfalt, žadný beton, žádná dlažba. Pouze štěrk  smíchaný s hlínou a pískem. Proto jsme také v tomto duchu nástupiště modelovali. Přechod přes koleje je realizován pomocí dřevěných trámů a prken. V našem případě jsme jich využili ještě k jedné funkci - jsou to totiž elektromagnetické rozpojovače.

Letecký pohled na vznikající sypaná nástupiště a krajinu na západním konci stanice. V dolní části je k vidění základ úvozové cesty.
Nástupiště Nástupiště
Podklad ke kopečku u přejezdu a trochu detailnější pohled na základ k nástupišti.
Nástupiště Nástupiště
Zaštěrkovaná nástupiště. Z fotografií je patrné mírné klenutí nástupiště.
Nástupiště Nástupiště
Celkový pohled na část modulu. Je vidět zpracovávaný díl a ostatní rozpracované části. Taky je potřeba zkontrolovat bezchybnou průjezdnost a odstranit drobné nedostatky.
Nástupiště Nástupiště
Do stanice vyjel další zkušební vlak a nastaly komplikace. Stroje z produkce "BTTB" si s novodobou technikou nerozuměly. Naprosto nekompromisně odhalovaly všechny drobné kamínky a štěrk, který se nacházel v průjezdu vozidla. Především okolky a nákolky byly prubířským kamenem. Nastalo  mravenčí odstraňování kamínků a odměnou se stal bezchybný průjezd všech vozidel. Vozidla novodobého provedení tyto problémy neměly. Okolky a nákolky jsou menší.
NástupištěNástupiště
Od nástupišť jsme se přesunuli k dokončení krajiny na okrajích modulů a k pokusu o vytvoření cesty. Na nástupiště byly umístěny dobové lampy. Ostatně slouží k osvětlení dodnes.
NástupištěNástupiště
Po kolaudaci nastala příjemnější část práce. Nástupiště a traťové těleso dostalo patinu za pomoci patinátorů a taky byla vyseta v okolí kolejí i mezi kolejemy  statická tráva.
NástupištěNástupiště
Pěšinka vinoucí se od nástupiště k přejezdu a detailnější pohled na kousek nástupiště s okolním terénem.
NástupištěNástupiště
Poslední kontrola krajiny. Ještě ověřit zapojení osvětlení a vysadit stromky kolem cesty na straně k nástupišti a ke kolejím.
NástupištěNástupiště
Ve Skovicích pomalu končí den. Nastává soumrak a slunce definitvně zapadá. Ve Skovicích je tma nastává klid. Pracovní ruch utichá.
NástupištěNástupiště
Nástupiště a jejich okolí, včetně krajiny a nezbytné patiny, je hotovo. Můžeme se pustit do zpracování dalších částí modulu.

 Další obrázky nástupiště si můžete prohlédnout v následující nekomentované fotogalerii:

 
Vyhledávání
Zvláštní poděkování:
model_scene