Pokus o realitu

Nádraží Skovice se nachází přibližně 5 km od Čáslavi na trati Čáslav - Žleby - Třemošnice. Stanice je trojkolejná, s jednou odvratnou kolejí a odbočkou do cukrovaru Vrdy a panelárny Prefa. Ve stanici není žádná obsluha.(v současnosti). Provoz se řídí předpisem D3 a jako zabezpečovací zařízení je určeno telefonické dorozumívání s dirigujícím dispečerem, který se nachází na místním nádraží v Čáslavi. Výhybky přestavuje a uzamyká obsluha vlaku nebo strojvedoucí. Délka nástupišť je 50m, délka dopravních kolejí 1 a 2 je 130m. Kolej 3 a 3a měří stejně - 95m.

Schéma stanice:

Schéma Skovice

Pokus o realitu na modulu:

Letecký pohled

První jízdy na modulu si můžete také prohlédnout ZDE na video záznamu

 

Celkový pohled na modul
Skovice - pohled od západuSkovice - pohled od východu
 Celkový pohled na modul. Krajinu jsme se snažili vymodelovat co nejvěrněji dle dostupných fotografií, ať současných nebo historických. Nicméně všechny základní míry jako je délka kolejí, jejich rozteče, umístění vyhýbek, umístění lamp, umístění drážní budovy apod. je téměř přesně podle skutečnosti.

Západní část stanice
Pohled od severuPohled od jihu
Kolej která vybíhá z modulu směrem vlevo míří do Čáslavi. Po koleji vybíhající z modulu vpravo dojedeme do cukrovaru ve Vrdech a nebo do panelárny Prefa v Dolních Bučicích.

PřejezdZhlaví
 V západní části stanice ihned za zhlavím, koleje křižuje silnice. Jedná se o nechráněný dvojkolejný železniční přejezd. Ze silnice je také možno odbočit ke staniční budově, v které dříve bydlel přednosta
(v pozdějších dobách výpravčí dojížděl a v současnosti bez obsluhy).  Zhlaví se skládá z jedné trojcestné a jedné klasické výhybky.

Část se stavbami
Staniční budova s přejezdemVeřejné záchodky, zahradní domek a staniční budova
SkoviceSkovice

SkoviceSkovice

 Většina staveb na modulu je soustředěna právě v této části. Železniční přejezd, staniční budova, jakási nedefinovatelná bouda na nepořádek a záchodky. Detailní popisy k těmto stvbám naleznete také zde na webu.

Část nástupiště
Pohled na nástupiště ze severovýchoduPohled na nástupiště od jihozápadu
Hurvínek ve staniciPohled strojvedoucího při vjezdu do stanice
Stanicí projíždí nákladní vlakČilý provoz ve stanici
Skovice v nociSkovice v noci

 Střední části dominuje nástupiště. Jeho zrod je také popsán podrobněji zde na webu.

Východní část stanice
Východní zhlavíOdvratná kolej a lán obilí
Šturc na odvratné kolejiKolej směr na Žleby
 Celkový pohled na východní část stanice

Východní části dominuje obilné pole, šturc zakončující kusou kolej a výjezd směrem na Žleby.

Všichni kteří chcete vidět další fotografie, tak je můžete shlédnout zde v nekomentované fotogalerii.

 
Vyhledávání
Zvláštní poděkování:
model_scene