Vegetace na modulu č.1

O používání fóliáží toho již bylo napsáno mnoho a tak tuto část vynecháme.

Stavba modulu č.1Stavba modulu č.1
Rozvržení terénu a "staveb" na vznikajícím modulu
Stavba modulu č.1Stavba modulu č.1
Důkladná příprava terénu vznikající krajiny na pokládání fóliáží.
Stavba modulu č.1Stavba modulu č.1
Vznikající polorozmáčená louka a základ dna horské říčky.
Stavba modulu č.1Stavba modulu č.1
Úpravy terénu v okolí říčky a rekreační chatky.
Stavba modulu č.1Stavba modulu č.1
Poslední úprava terénu v okolí chatky a pomalu přejdeme přes kopec na druhou stranu kolejí.
Stavba modulu č.1Stavba modulu č.1
"Doštěrkování" náspu a rozvržení zbytku krajiny.
Stavba modulu č.1Stavba modulu č.1
Kousek po kousku a začíná se krajina pomalu klubat.
Stavba modulu č.1Stavba modulu č.1
Krajina je hotová, ještě vysadit několik nezbytných stromků a kontrolní pohled shora.
Stavba modulu č.1Stavba modulu č.1
Pole s řepou, možná brambory nebo i zelí, podle potřeby a příprava ke konečnému nalití vody koryta.
Stavba modulu č.1Stavba modulu č.1
Mladší kolegové ochotně přiložili ruce k dílu a úspěšně vypustili do vody i několik nezbytných vodních živočichů. Na volné prostranství byla usazena mohutná smuteční vrba, mezi koleje a po náspu byla "naflokována" nezbytná "vlečková" tráva.
Stavba modulu č.1Stavba modulu č.1
Strání se vine cestička a na pravo už je vidět kousek smuteční vrby.
Větve vrby se pěkně sklání nad mokřinou.
Stavba modulu č.1Stavba modulu č.1
V okolí rekreační chatky vyrostlo několik stromů (vyrobeny na stavebním setkání v Jaroměři) a přes říčku se zelená políčko.
Stavba modulu č.1Stavba modulu č.1
Lokálka překonává říčku po můstku. Líně tekoucí říčka pod můstkem a bujné rákosí s několika stromy.
Stavba modulu č.1Stavba modulu č.1
Zrcadlící se sluníčko na vodní hladině
Stavba modulu č.1
... a poslední obrázek hezkého zákoutí na posledním a zároveň prvním modulu ...
 
Vyhledávání
Zvláštní poděkování:
model_scene