Stavby

Administrativní budova

Prbudova_0020_smlAdministrativní budova se nachází na opačné straně nádraží než nádražní budova. Je součástí průmyslového areálu, který nádraží přiléhá a který je také ze stanice obsluhován. Původně to byla malá přízemní budova s pár kancelářemi a malým skladem. Její podivný tvar - zkosení na jednom konci je z toho důvodu, že tam dříve fungoval jeřáb. Později byla přistavěna jednopatrová kancelářská budova. Součástí budovy je také nákladová lávka.

 

 

 

Celý článek...

 

Sklad

Sklad_0001

Toto skladiště je již na pláncích stanice z roku 1950. Tehdy byla označena kusá kolej jako "Vlečka rolnického družstva", takže toto jsme volně nazvali "Sklad rolnického družstva". Co se v něm skladovalo, tak to se můžeme pouze domýšlet.

Bohužel se nám nepodařilo zajistit fotodokumentaci ze sedmdesátých let, které modelujeme. Máme pouze ústní svědectví a to říká, že v tomto období úspěšného budování socialismu bylo skladiště v dezolátním stavu. Pouze prý mělo střechu opravenou lepenkou nebo-li térpapírem.

Současný zemědělský podnik celý areál opravil.

Sklad má přístup z obou stran. Ze strany železnice jsou dvě malé nákladové rampy. Z opačné strany je příjezd pro vozidla a z této strany je jedna průběžná nákladová rampa.

 

Celý článek...

 

Silo malé

mALE SILOJako další budova v pořadí přišlo na řadu malé silo. I tato budove je již zakreslená v pláncích z roku 1950. Vzhledem k tomu, že později se u této vlečky postavilo ještě druhé silo, nazývejme toto původní jako "Malé silo". Budova je zděná a jak je vidět, tak je stejně jako sklad čerstvě omítnutá. Nicméně nepředpokládáme, že by se jakékoli hrubé rysy (umístění dveří, vrat, oken apod.) měnily. Proto jsme si stávající budovu nafotili a podle ní také vytvořili model.
Postup výroby je popsán dále v článku. 

 

 

 

Celý článek...

 

Nádražní budova

Hrubá stavbaStavba vlastních budov byl asi hlavní důvod, proč jsem si pořídil laser do kanceláře. Musím říct, že jej využívám vzhledem k časovému zaneprázdnění minimálně (cca 2 hodiny týdně). Mám jej pouze pro svoji zábavu a nikoli jako výrobní prostředek abych jej musel amortizovat, takže je mi to jedno. Tím ale chci říct, že přestože mi stojí v kanceláři už rok, tak nejsem rozhodně zkušený laserovač.
Popíši, jakým způsobam vyrábím domečky a budu vděčen za jakékoli komentáře či rady.
Do jednoho projektu, který nyní zpracováváme je potřeba nádražní budova. Získal jsem fotografii z počátku minulého století a dle pamětníků budova takto vypadala až do ukončení provozu v této stanici. Jedná se o typizovanou budovu, která stála v drobných obměnách na celé řadě nádraží. Na svém kolejišti ji má např v měřítku N i Radyme (viz obrázek na titulní stránce ). Ten ji ale vyráběl z leptu.

 

Fotografie budovy z první poloviny minulého století

Historická fotografie nádražní budovy z počátku minulého století

Celý článek...

 
Vyhledávání
Zvláštní poděkování:
model_scene