Stavby

Sklad

Sklad_0001

Toto skladiště je již na pláncích stanice z roku 1950. Tehdy byla označena kusá kolej jako "Vlečka rolnického družstva", takže toto jsme volně nazvali "Sklad rolnického družstva". Co se v něm skladovalo, tak to se můžeme pouze domýšlet.

Bohužel se nám nepodařilo zajistit fotodokumentaci ze sedmdesátých let, které modelujeme. Máme pouze ústní svědectví a to říká, že v tomto období úspěšného budování socialismu bylo skladiště v dezolátním stavu. Pouze prý mělo střechu opravenou lepenkou nebo-li térpapírem.

Současný zemědělský podnik celý areál opravil.

Sklad má přístup z obou stran. Ze strany železnice jsou dvě malé nákladové rampy. Z opačné strany je příjezd pro vozidla a z této strany je jedna průběžná nákladová rampa.

 

Celý článek...

 

Administrativní budova

Prbudova_0020_smlAdministrativní budova se nachází na opačné straně nádraží než nádražní budova. Je součástí průmyslového areálu, který nádraží přiléhá a který je také ze stanice obsluhován. Původně to byla malá přízemní budova s pár kancelářemi a malým skladem. Její podivný tvar - zkosení na jednom konci je z toho důvodu, že tam dříve fungoval jeřáb. Později byla přistavěna jednopatrová kancelářská budova. Součástí budovy je také nákladová lávka.

 

 

 

Celý článek...

 

Nádražní budova

Hrubá stavbaStavba vlastních budov byl asi hlavní důvod, proč jsem si pořídil laser do kanceláře. Musím říct, že jej využívám vzhledem k časovému zaneprázdnění minimálně (cca 2 hodiny týdně). Mám jej pouze pro svoji zábavu a nikoli jako výrobní prostředek abych jej musel amortizovat, takže je mi to jedno. Tím ale chci říct, že přestože mi stojí v kanceláři už rok, tak nejsem rozhodně zkušený laserovač.
Popíši, jakým způsobam vyrábím domečky a budu vděčen za jakékoli komentáře či rady.
Do jednoho projektu, který nyní zpracováváme je potřeba nádražní budova. Získal jsem fotografii z počátku minulého století a dle pamětníků budova takto vypadala až do ukončení provozu v této stanici. Jedná se o typizovanou budovu, která stála v drobných obměnách na celé řadě nádraží. Na svém kolejišti ji má např v měřítku N i Radyme (viz obrázek na titulní stránce ). Ten ji ale vyráběl z leptu.

Celý článek...

 

Silo malé

mALE SILOJako další budova v pořadí přišlo na řadu malé silo. I tato budove je již zakreslená v pláncích z roku 1950. Vzhledem k tomu, že později se u této vlečky postavilo ještě druhé silo, nazývejme toto původní jako "Malé silo". Budova je zděná a jak je vidět, tak je stejně jako sklad čerstvě omítnutá. Nicméně nepředpokládáme, že by se jakékoli hrubé rysy (umístění dveří, vrat, oken apod.) měnily. Proto jsme si stávající budovu nafotili a podle ní také vytvořili model.
Postup výroby je popsán dále v článku. 

 

 

 

Celý článek...

 
Vyhledávání
Zvláštní poděkování:
model_scene