Stavba modulů

Modul Vrdy-Bučice I


Modul03_0008Vzhledem k tomu, že ve stanici je celá řada zvláštností, které jsme chtěli zachovat, není model stanice sestaven zcela klasicky. Aby se vešly všechny stavby, které tam chceme mít, jsou jednotlivé moduly stanice poskládané tak, aby co možná nejvěrněji kopírovaly obvod stanice. Najdete například jeden modul postavený "napříč" anebo modul na kterém bude budova stanice a přednostovská zahrádka "připlácnutý" k modulům s kolejemi. Dřevěné kostry podle našeho návrhu jsme si nechali vyrobit od profesionála. PaBur opět odvedl vynikající práci.

Celý článek...

 

Modul Vrdy-Bučice II


Modul05_0013Stavba modulu pokračuje dál. Je potřeba přesně na své místo umístit staniční budovy, záchodky, kůlnu a následně zbudovat zhrádky a políčka pro paní přrdnostovou. Před vjezdem do stanice je silniční přejezd s parčíkem, v kterém je památník. I tyto detaily jsou na modulu znázorněny. Přesně jako ve skutečnosti.

Do nádraží také ústí jedna vlečková kolej, na které jsou sklady a sila. Nádraží pokračuje dvěma kolejemi do areálu Prefy, kde se pomocí portálového jeřábu na vagony nakládají betonové panely.

Ještě před silničním přejezdem je odbočka do cukrovaru. Modul cukrovaru zatím není rozpracovaný.

Celý článek...

 

Vlečka

Modul06_0023

Ze stanice vede kolej ke skladovému areálu. Nacházejí se v něm dvě sila. Jedno starší klasické a jedno novější "plechové". Mimo tato sila je zde i nakládací rampa skladu pro zeleninu. Tato kombinace umožňuje poměrně bohatý nákladní provoz. Všechny stavby na modulu jsou co nejvěrnější kopie skutečných staveb. Mimo to najdete na samotné hraně modulu sklady, které jsou obsluhovány automobilovou dopravou.

 

Celý článek...

 
Vyhledávání
Zvláštní poděkování:
model_scene