Návěstní modul

Po představení Zababovské veřejnosti se ukázalo, že zásobárna vlaků Radost bude mít užití i na větších setkáních. Proto jsem se rozhodl ke stavbě vjezdového nebo chcete-li návěstního modulu. Nechal jsem vyrobit u stejných truhlářů ještě páté patro modulů a to se skládá ze dvou polovičních. Jeden jsem použil právě pro návěstní modul.

Navm_01

Na stavbu jsem vyzkoušel použít podloží od firmy Raileq. Stačilo položit, přilepit a pro jistotu ještě fixovat vruty. Již při výrobě byla zadána přesná výška základní desky, takže podloží sedlo na modul jedna radost. Nebylo vůbec nutno výškově dorovnávat.

 

Podloží Podloží

 

Koleje do podloží padnou úplně přesně a je tím zajištěna i jejich dokonalá přímost. Kolej stačilo jen na několika místech přilepit.

 

Koleje v podloží

 

K dispozici jsem měl třísvětelné návěstidlo - zelená, červená, žlutá. Do návěstního modulu jsem zakomponoval šachtu o rozměrech doporučených "Zababovem". Také návěstidlo jsem udělal v souladu s doporučením elektrického zapojení návěstidel dle "Zababova". Zespodu je konektor RJ45-zásuvka. Přímo do bočnic jsem nainstaloval návěstní opakovače, které tvoří 10mm velké LED diody.

 

Návěstidlo Návěstní opakovač

 

Protože modul bude umístěný uprostřed trati, tak oproti skrytému nádraží, je nutné na modulu také vytvořit krajinu. Nejprve jsem na modul dolepil polystyrem 10mm a ten natřel zelenou barvou (balakryl), z této činnosti jsem bohužel neudělal žádné fotografie. No a protože krajinotvorba je velké hobby PavlaHP a Jirky-N,který ještě nikdy krajinu netvořil. Využili jsme předvánoční doby a doby volných dnů a vzal jsem tedy modul do práce. Zjistil, že toto není žádná věda.

Nejdříve bylo potřeba vytvořit relief krajiny, příkopy kolem trati a prohlubeň s vodou, to jsme vytvořili pomocí pájky. Kopce jsme vytvořili z namočeného toaletního papíru napuštěného disperzním lepidlem.

Tvarování krajiny pomocí pájky Tvorba kopečků z toaleťáku

Tvarování krajiny Vytvořený relief

Dále bylo potřeba zabrousit koleje tak, aby měly podle normy "Zababova" odstup od hrany 0,2mm

Broušení kolejí Měření zabroušených kolejí

Tak a můžeme začít lepit foliáže. Ty jsme nechali vyrobit na zakázku u ModelScene-Jarní násep se suchými drny (velikost-N) a přecházející zvolna na -Neudržovanou louku(až do velikosti-H0). Foliáž vypadá, že je v trávě hliněná cestička. Ve skutečnosti foliáž přijde uprostřed roztrhnout a hnědou částí přijde přilepit ke kolejím. Tam bude přímo navazovat na štěrk. Výhodou je, že foliáž má délku celého dlouhého metrového modulu.

Příprava foliáže Příprava foliáže

Poté byl celý modul doplněn různými typy foliáží tak, aby nevypadal příliš fádně. Do prohlubně, kam se stahuje voda, byly nasypány drobné kamínky a zalito vodou také od ModelScene. Na fotografiích je voda ještě bílá. Zprůhlední až po několika hodinách. Poté došlo na řadu štěrkování kolejí a bylo vyrobeno pro oživení i několik stromků a keřů. Celé ozelenění a zaštěrkování "zabralo" asi 5 hodin práce. A jak Jirka nakonec řekl "Vždyť je to strašně jednoduché". No a jak to dopadlo se můžete podívat v následující galerii:

 
Vyhledávání
Zvláštní poděkování:
model_scene