Modul č.10

Nedostatek obloukových modulů, pro domácí ježdění, bylo příčinou a zavdalo vzniku několika obloukových modulů, na menším poloměru.

Modul 10 Modul 10

Byla použita poněkud jiná "forma" stavby modulu. Za základ bylo použito podloží od firmy RAILEQ.

Modul 10 Modul 10

Poloměr podloží je 850mm a to je tak akorát, aby moduly splnily požadavky pro domácí ježdění a zároveň vyhověly i možnost požití na zababovských setkáních.

Modul 10 Modul 10

Vlak jedoucí v jednotvárné krajině nás už neuspokojil a proto bylo zvoleno zase poněkud netradiční téma na modulu.

Modul 10 Modul 10

Silniční přejezd a k tomu strážní domek, to bylo to správné ořechové.

Modul 10 Modul 10

Vyměřit silnici a vhodně usadit strážní domek, aby zbylo i trochu místa na zahrádku a přístupovou komunikaci zabralo trochu času, ale posléze bylo vybráno vhodné umístění, aby se dostalo na všechno, co bylo v záměru.

Modul 10 Modul 10

Usazení přejezdových panelů už nečinilo žádné problémy. A mohlo se pomalu začít vyměřovat komunikaci I. třídy.

Modul 10 Modul 10

Došlo i na nezbytné detaily, které se u přejezdu najdou. Odvodňovací kanály a svody vody mimo přejezd akomunikaci. Usazení kanálových krytů a už se to začíná pomalu rýsovat.

Modul 10 Modul 10

Vytvoření škarp kolem silnice a propustků v okolí přejezdu.

Modul 10 Modul 10

Cesta okolo strážního domku, vedoucí od vznikající autobusové zastávky.

Modul 10 Modul 10

Pohled na vytvořené propustky na přejezdu. A taky betonová cesta vedoucí na pole a k váze.

Modul 10 Modul 10

Kousek plotu u zahrádky a už je patrné, kde bude zahrádka.

Modul 10 Modul 10

Zkouška průjezdu přez přejezd. Kupodivu nám tam nic nepřekáží a vagonek nikde nedrhne.

Modul 10 Modul 10

Už se nám to začíná "zelenit" a získáváme ten správný pohled na nový modul.

Modul 10 Modul  10

Modul 10 Modul  10

Modul 10 Modul  10

Modul 10 Modul  10

 

Zde je kompletní fotogalerie: no dost toho ještě schází.

 

 
Vyhledávání
Zvláštní poděkování:
model_scene