Modul Vrdy-Bučice II


Modul05_0013Stavba modulu pokračuje dál. Je potřeba přesně na své místo umístit staniční budovy, záchodky, kůlnu a následně zbudovat zhrádky a políčka pro paní přrdnostovou. Před vjezdem do stanice je silniční přejezd s parčíkem, v kterém je památník. I tyto detaily jsou na modulu znázorněny. Přesně jako ve skutečnosti.

Do nádraží také ústí jedna vlečková kolej, na které jsou sklady a sila. Nádraží pokračuje dvěma kolejemi do areálu Prefy, kde se pomocí portálového jeřábu na vagony nakládají betonové panely.

Ještě před silničním přejezdem je odbočka do cukrovaru. Modul cukrovaru zatím není rozpracovaný.

Zde je potřebné říct, že od doby dřevěné (myšleno položení a zapojení kolejí) je již všechna práce z 95% práce PavlaHP.

Budovy byly rozmístěny přesně podle skutečnosti, stejně jako tvorba nástupišť. V této fotogalerii je znázorněna část stanice Vrdy-Bučice určená pro osobní dopravu. Stavba vlečky a panelárny je publikovaná na jiném místě

 

Brána i výkolejka jsou ovládány pomocí vyhýbkových přestavníků Tortoise


 
Vyhledávání
Zvláštní poděkování:
model_scene