Realita

Fixní-realita

Dnes již nákladiště Skovice-dvůr de facto neexistuje. Pouze při detailní prohlídce této části trati naleznete známky toho, že v těchto místech byla nákladová rampa, kterou používal hospodářský dvůr pro dopravu svých produktů. Ale my modelujeme období, kdy se nákladiště neužívalo a bylo zrušeno. Tuto skutečnost jsme pominuli a pro obohacení provozu na modulišti,  jsme nákladiště vzkřísili a podle dochovaných pramenů a vzpomínek starousedlíků jsme se pokusili nákladiště vytvořit.

 
Vyhledávání
Zvláštní poděkování:
model_scene