Pokládka kolejí

Pokládka kolejí

Před položením kolejí na připravený podklad, bylo nutno vytvořit modelový násep. Podle zbytků korkového náspu, z minulých "akcí" jsme vytvořili z náhradního materiálu vršek náspu. Je vytvořen ze dvou polovin, které jsou sesazeny podle osy. Násep je fixován oboustranou lepící páskou a přilepen k podkladu disperzním lepidlem. Podle osy, která vznikla sesazením dvou polovin náspu, byly položeny a fixovány flexibilní pruty kolejí v příslušné délce. Na pruty kolejí byly naletovány napájecí vodiče a na konce kolejí, které jsou na okraji modulu byly přiletovány upevňovací mosazné šroubky. A jak se nám při práci vedlo je ke spatření na dokumentárních fotografiích. 

 
Vyhledávání
Zvláštní poděkování:
model_scene